בחריש - בשכונת המגף השכונה החדש שיוצאת לדרך ממש בקרוב.